Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
 -  архів
органи управління
контактна інформація
наші філії
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
  

Додаткова інформація :

1.Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, ст. 523, 553-559 Цивільного кодексу України;

- умови договорів застави мають  відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, ст 523, 572-593  Цивільного кодексу України;

- поручителем та/або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

2.Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг:

а)  можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обгрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства:

- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, розглядають звернення споживачів фінансових послуг ( у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються  відповідно до законодавства, відсутні.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України